Все учебники

9 класс

Русский язык Мустафаева М. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мустафаева М., Амрахова С.

9 класс

Русский язык Пашаева А. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Пашаева А., Алиева С., Зейналова Н.

9 класс

Литература Гусейнов Г. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнов Г., Гусейнова С.

9 класс

Всеобщая история Махмудлу Я. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Махмудлу Я., Наджафли Т., Мамедов К., Бахрамова С., Агаев С.

9 класс

Биология Сейидли Я. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Сейидли Я., Алиева Н., Ахмедбейли Х.

9 класс

История Азербайджана Махмудлу Я. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Махмудлу Я., Алиев Г., Абдуллаев М., Гусейнова Л., Джаббаров Х.

8 класс

Всеобщая история Шукюров К. 8 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Шукюров К., Ашаларов П., Гулиев Н., Мамедов К., Талыблы Т., Гусейнов Э.

8 класс

История Азербайджана Махмудлу Я. 8 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Махмудлу Я., Алиев Г., Гусейнова Л., Алишова Х., Джаббаров Х., Мусаева Э., Бахрамова С.

8 класс

География Эминов З. 8 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Эминов З., Самедов Г., Алиева А.

8 класс

Математика Гахраманова 8 класс 2020

Год: Издательство: Radius Авторы: Найма Гахраманова, Магомед Керимов, Ильгам Гусейнов

8 класс

Литература Джафаров Т. 8 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Джафаров Т., Джарчиева И., Багирлы Б., Бирич Т.

7 класс

Русский язык Мамедова Д. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Д., Керимли Н.

7 класс

Всеобщая история Агаларов П. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Агаларов П., ГУЛИЕВ н., Мамедов К., Джаббаров Х., Талыблы Т., Гасымов Э., Танрыверди Р., Гусейнов Э.

7 класс

Математика Исмайылова 7 класс 2018

Год: 2018 Издательство: BAKI Авторы: Исмайылова С

7 класс

География Гарибов Я. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гарибов Я., Сейфуллаева Н., Шабанова Е., Гумбатова Ш., Исмаилова Т.

7 класс

Физика Мургузов М. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мургузов М., Абдуразагов Р., Алиев Р., Алиева Д.

7 класс

Литература Джафаров Т. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Джафаров Т, Джарчиева И., Багирлы Б., Бирич Т.

7 класс

Русский язык Гусейнова С. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнова С., Мамедова Д., Ибрагимова Г.

7 класс

Познание мира Мамедова Н. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Н., Махмудова К., Бахрамова С.

7 класс

Русский язык Мустафаева М. 7 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мустафаева М., Амрахова С.

6 класс

Биология Сейидли Я. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Сейидли Я., Ахмедбейли Х., Алиева Н.

6 класс

Русский язык Мамедова Д. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Д., Керимли Н., Зейналова М.

6 класс

География Эминов З. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Эминов З., Имрани З., Алиева А., Исмайлова Т.

6 класс

Математика Исмайылова 6 класс 2018

Год: 2018 Издательство: BAKI Авторы: Исмайылова С., Гусейнова А.

6 класс

Познание мира Мамедова Н. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Н., Махмудова К.

6 класс

Физика Мургузов М. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мургузов М., Абдуразагов Р., Алиев Р.

6 класс

География Ализаде Э. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Ализаде Э., Сейфуллаева Н., Актопрак И., Шабанова Е.

6 класс

Русский язык Гусейнова С. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнова С., Мамедова Д., Ибрагимова Г.

6 класс

Всеобщая история Алиев В. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Алиев В., Бабаев И., Мамедова А.

6 класс

Литература Гусейнова С. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнова С., Джафарова С.

6 класс

Литература Джафаров Т. 6 класс 2021

Год: 2021 Издательство: Баку Авторы: Джафаров Т., Джарчиева И., Багирлы Б., Бирич Т.

6 класс

Русский язык Бедалов Ч. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Бедалов Ч., Бедалова Н., Горина О., Меликова С.

6 класс

Всеобщая история Агаларов П. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Агаларов П., Гулиев Н., Гасымов Э., Гусейнов Э.

6 класс

Природа (Часть 1) Исламзаде Я. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

6 класс

Русский язык Амрахова С. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Амрахова С.

6 класс

Природа (Часть 2) Исламзаде Я. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

6 класс

Познание мира Мехтиева Г. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мехтиева Г., Керимова Б.

5 класс

Природа (Часть 1) Исламзаде Я. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

5 класс

Русский язык Мамедова Д. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Д., Керимли Н.

5 класс

Русский язык Севда Ахмадова. 5 класс 2023

Год: 2023 Издательство: SARQ-QARB Авторы: Севда Ахмадова,Бахар Багирлы

5 класс

Познание мира Мамедова Н. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Н., Махмудова К., Бахрамова С.

5 класс

История Азербайджана Махмудлу Я. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Махмудлу Я., Джаббаров Х., Гусейнова Л.

5 класс

Природа (Часть 2) Исламзаде Я. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

5 класс

Русский язык Гусейнова С. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнова С., Мамедова Д., Ибрагимова Г.

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.