ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Русский язык Мустафаева М. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мустафаева М., Амрахова С.

Раздел I. Ты рождён человеком

1. Работа с текстом по А.Чехову «История одного торгового предприятия»

Страница 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Обобщающее повторение

Страница 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. Работа с текстом по А.Куприну «Брегет». Сложное предложение.

Страница 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Виды сложных предложений: союзные и бессоюзные сложные предложения

Страница 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Работа с текстом по А.Грину «Любимый». Сложносочинённые предложения.

Страница 25

1 2 3 5 6 7 8 9 10

6. Основные группы по значению и союзам. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях

Страница 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7. Обобщающее повторение

Страница 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел II. На пути к прогрессу

8. Работа с текстом «Изобретение книгопечатания» Сложноподчинённые предложения.

Страница 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Строение и пунктуация сложноподчинённого предложения

Страница 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10. Работа с текстом «Эллинский мудрец»

Страница 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11. Придаточные определительные

Страница 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12. Работа с текстом «Авиценна - великий врачеватель»

Страница 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13. Придаточные изъяснительные

Страница 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14. Работа с текстом «Всё в мире относительно»

Страница 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. Придаточные обстоятельственные. Придаточные предложения места и времени

Страница 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16. Работа с текстом «Леди-программист»

Страница 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Придаточные предложения образа действия, меры и степени

Страница 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18. Работа с текстом «Открывший тайну икс-лучей»

Страница 112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19. Придаточные предложения условия, причины и цели

Страница 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

20. Работа с текстом «Великий сеятель»

Страница 127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21. Придаточные предложения сравнительные, уступительные, следствия, присоединительные

Страница 129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22. Работа с текстом «Генри Форд»

Страница 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными и пунктуация в них

Страница 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24. Обобщающее повторение

Страница 155

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел III. Славлю тебя, мой Азербайджан!

25. Работа с текстом «Азербайджан - один из мировых энергетических лидеров»

Страница 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении

Страница 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27. Работа с текстом «Женщины Азербайджана»

Страница 170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении

Страница 172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29. Работа с текстом «Азербайджан - спортивная держава»

Страница 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. Тире в бессоюзном сложном предложении

Страница 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31. Работа с текстом «Развитие информационнокоммуникационных технологий в Азербайджане»

Страница 188

1 2 3 4 5 6 7 8

32. Сложные предложения с различными видами связи и знаки препинания в них

Страница 190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33. Обобщающее повторение

Страница 198

1 2 3 4 5 6 7

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.