ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Литература Гусейнов Г. 9 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнов Г., Гусейнова С.

Лирический род. Гражданская лирика

Г.Закир. «Журавли»

Страница 7

1 3 5 6 7 8

Г.Р.Державин. «Властителям и судиям»

Страница 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А.С.Пушкин. «К Чаадаеву»

Страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8

М.Ю.Лермонтов. «Родина»

Страница 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги...»

Страница 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Эпический род. Рассказ

А.И.Куприн. «Куст сирени»

Страница 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

И.А.Бунин. «Кавказ»

Страница 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А.П.Чехов. «О любви»

Страница 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Г.Мопассан. «Ожерелье»

Страница 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

К.Чапек. «Ореол»

Страница 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дж.Мамедгулузаде. «Мясник»

Страница 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М.Дж.Пашаев. «Правила приличия»

Страница 59

1 2 3 4 5 6 7 8

А.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»

Страница 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Лирический род. Любовная лирика

Хафиз. «Ветер нежный, окрыленный, благовестник красоты...»

Страница 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9

М.Физули. «Я скован, я пленен...»

Страница 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М.Ш.Вазех. «Высокая ростом, стройная телом...»

Страница 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ашыг Алескер. «Я выглянул как-то случайно в окно»

Страница 77

1 2 3 4 5 6 7

Вопросы

1 2

Лирический род. Любовная лирика

М.Ю.Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою...»

Страница 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А.А.Фет. «Сияла ночь. Луной был полон сад...»

Страница 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Эпический род. Повесть

Шолом-Алейхем. «Мальчик Мотл»

Страница 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ч.Т.Айтматов. «Лицом к лицу»

Страница 95

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лиро-эпический жанр. Роман в стихах

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»

Страница 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Эпический род. Роман

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»

Страница 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Лирический род. Пейзажная лирика

Х.Натаван. «Фиалка»

Страница 154

1 2 3 4 5 6 7

Ф.И.Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...»

Страница 157

1 2 3 4 5 6 7 8

С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая...»

Страница 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н.Рафибейли. «Утро»

Страница 162

1 2 3 4 5 6

Лиро-эпический жанр. Поэма

Н.Гянджеви. «Хосров и Ширин»

Страница 164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

М.Ф.Ахундзаде. «Восточная поэма на смерть А.С.Пушкина»

Страница 175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М.Ю.Лермонтов. «Беглец»

Страница 181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Н.В.Гоголь. «Мертвые души»

Страница 182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Драматический род. Трагедия

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери»

Страница 204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Лирический род. Философская лирика

О.Хайям. Рубаи

Страница 213

1 2 3 4 5 6 7 8

М.П.Вагиф. «Видади, ты на черствые...»

Страница 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А.С.Пушкин. «Пророк»

Страница 218

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

М.Ю.Лермонтов. «Пророк»

Страница 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить...»

Страница 221

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А.А.Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...»

Страница 223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.