ГДЗ Дайын үй жұмыстары Решебник История Азербайджана Махмудлу Я. 8 класс 2022 Вопрос 5

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Махмудлу Я., Алиев Г., Гусейнова Л., Алишова Х., Джаббаров Х., Мусаева Э., Бахрамова С.

1. АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVI-ХVII ВЕКАХ

1. Оккупация азербайджанских земель османами

Страница 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Реформы шаха Аббаса I

Страница 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Движение джалалидов. Военные успехи шаха Аббаса I

Страница 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Социально-экономическая и общественная жизнь во второй половине ХVI-ХVII веках

Страница 26

1 2 3 4 5 6 7

5. Международные торговые связи Азербайджана

Страница 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Культура Азербайджана в ХVII веке

Страница 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

7. Экономическое и политическое положение в Азербайджане в начале XVIII века

Страница 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. Подготовка России к походу в бассейн Каспийского моря

Страница 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Раздел азербайджанских земель между двумя империями

Страница 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Азербайджанские земли под властью Российского и Османского государств

Страница 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Освобождение азербайджанских земель

Страница 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Образование империи Афшаров

Страница 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13. Восстания в 30-40 годах XVIII века

Страница 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Падение империи Афшаров

Страница 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

15. Первое независимое ханство в Азербайджане

Страница 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16. Южные ханства Азербайджана

Страница 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17. Губинское ханство

Страница 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18. Объединение северо-восточных азербайджанских земель

Страница 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

19. Карабах: от бейлярбекства к ханству

Страница 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20. Западно-азербайджанские ханства

Страница 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21. Ханства с двоевластием

Страница 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22. Бакинское, Лянкяранское и Дербентское ханства

Страница 120

1 2 3 4 5 6 7 8

23. Джамаатства, султанаты и меликства

Страница 124

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Политика объединения Ага Мухаммед хана Гаджара

Страница 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25. Общественная жизнь в Азербайджане во второй половине XVIII века

Страница 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26. Экономическое положение. Ремесло. Торговля

Страница 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. АЗЕРБАЙДЖАН В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

27. Начало завоевания Россией азербайджанских земель

Страница 146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28. Захват Россией Джаро-Балакена и Гянджинского ханства

Страница 151

1 2 3 4 5 6 7 8

29. Оккупация Россией Карабахского, Щекинского и Шамахинского ханств

Страница 155

1 2 3 4 5 6 7

30. Оккупация Дербентского, Бакинского и Кубинского ханств

Страница 159

1 2 5 6 7

31. Гюлистанский договор

Страница 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32. Колониальный режим России на северных территориях Азербайджана

Страница 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33. Оккупация Нахчыванского и Иреванского ханств

Страница 173

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

34. Туркменчайский договор

Страница 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35. Азербайджанская культура в XVIII - начале XIX веков

Страница 184

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.