ГДЗ Дайын үй жұмыстары Решебник Всеобщая история Агаларов П. 7 класс 2022 Вопрос 7

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Агаларов П., ГУЛИЕВ н., Мамедов К., Джаббаров Х., Талыблы Т., Гасымов Э., Танрыверди Р., Гусейнов Э.

Страны мира в III-ХI веках

1. Зарождение феодальных отношений

Страница 6

1 2 3 4 5 6

2. Великое переселение народов. Европейское государство гуннов и государство Белых гуннов

Страница 10

1 2 3 4 5 6 7

3 Гёйтюркские и Уйгурский каганаты

Страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Государства авар, хазар и булгар

Страница 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Государство Сасанидов. Кавказ

Страница 28

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Арабский халифат

Страница 34

1 2 3 4 5 6

7. Государства Саманидов, Огузов, Караханидов, Газневидов

Страница 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. Франкское государство

Страница 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Византия. Славяне

Страница 54

1 2 3 4 5

10. Культура

Страница 58

1 2 3 4 5

Страны мира в ХI-ХVI веках

11 Великое Сельджукское государство

Страница 62

1 2 3 4 5 6 7

12. Великая Монгольская империя. Золотая Орда. Московское княжество

Страница 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Делийский султанат. Государство Великих Моголов

Страница 76

1 2 3 4 5 6

14. Османская империя

Страница 80

1 2 3 4 5 6

15. Государство Тимуридов

Страница 86

1 2 3 4 5 6

16. Крестовые походы

Страница 90

1 2 3 4 5 6 7

17. Италия

Страница 97

1 2 3 4 5

18. Франция

Страница 101

1 2 3 4 5 6

19. Англия

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7 8

20. Реформация

Страница 112

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Технические изобретения. Великие географические открытия

Страница 118

1 2 3 4 5 6 7

22. Культура народов Востока

Страница 125

1 2 3 4 5 6

23. Культура народов Европы и Америки

Страница 133

1 2 3 4 5

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.