ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Всеобщая история Алиев В. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Алиев В., Бабаев И., Мамедова А.

I. Первобытный период

1. Образование и развитие первобытнообщинного строя

Страница 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Распад первобытнообщинного строя

Страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Древний Египет и передняя Азия

3. Древнее Египетское государство

Страница 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Культура в Древнем Египте

Страница 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Древние шумеры

Страница 33

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Вавилонское государство

Страница 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Финикия

Страница 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Ассирийское государство

Страница 52

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Мидийское государство

Страница 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Государство Ахеменидов

Страница 60

1 2 3 4 6 7 8 9

11. Парфянское государство

Страница 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III. Древние тюрки. Древний Китай и Индия

12. Древние тюрки

Страница 68

1 2 3 4 5 6 7 8

13. Скифские государства

Страница 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Великое Гуннское государство

Страница 78

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Древний Китай

Страница 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Древняя Индия

Страница 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV. Древняя Греция

17. Самое древнее государство в Европе. Древнегреческие города - государства

Страница 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18. Греки против завоевателей. Афинская рабовладельческая демократия

Страница 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Культура Древней Греции

Страница 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20. Упадок греческих городов-государств. Усиление Македонского государства

Страница 114

1 2 3 4 5 6 7 8

V. Древний Рим

21. Образование Древнеримской Республики

Страница 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22. Конец Республики. Образование и падение Римской империи

Страница 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Культура Древнего Рима

Страница 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.