ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Русский язык Мамедова Д. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Д., Керимли Н., Зейналова М.

Раздел 1. Ученье – свет, а неученье - тьма

Урок 1. Пора в школу

Страница 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 2. Наше «маленькое общество»

Страница 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 3. Мой любимый кабинет

Страница 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 4. Этот удивительный мир!

Страница 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 5. День расписан по часам

Страница 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 6. Человек без друзей, что дерево без корней

Страница 26

1 2 3 4 5 6 7 8

Урок 7. «Бородатый ребенок»

Страница 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел II. В здоровом теле – здоровый дух!

Урок 8. Личная гигиена

Страница 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 9. Невидимый враг

Страница 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 10. У врача

Страница 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 11. Спорт – залог здоровья

Страница 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 12. Мой любимый вид спорта

Страница 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 13. Спортивное наследие

Страница 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Спортивные соревнования в Азербайджане

Страница 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 15. Известный арбитр

Страница 62

1 2 3 4 5 6 7 8

Урок 16. «В любом деле нужно уметь работать»

Страница 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III. Мир вокруг меня

Урок 17. В театре

Страница 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 18. В кино

Страница 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 19. В цирке

Страница 73

1 2 3 4 5 6 7 8

Урок 20. В зоопарке

Страница 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 21. На почте

Страница 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 22. В книжном магазине

Страница 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 23. В музее

Страница 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 24. В обсерватории

Страница 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 25. «Почтовый ящик»

Страница 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел IV. Праздники и памятные даты моей страны

Урок 26. Вместе мы – сила!

Страница 94

1 2 3 4 5 6 7 8

Урок 27. Быть шехидом почетно!

Страница 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 28. День независимости

Страница 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 29. Под знаменем Родины

Страница 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 30. День вооруженных сил Азербайджана

Страница 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 31. Подвиг героев

Страница 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 32. Карабах – это Азербайджан

Страница 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 33. «Деде Коркут»

Страница 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел V. Азербайджан – мой край родной!

Урок 34. Страна огней

Страница 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 35. Атешгях

Страница 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 36. Мавзолей Момине-хатун

Страница 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 37. Родина Низами

Страница 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 38. Дворец шекинских ханов

Страница 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 39. Великий композитор

Страница 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 40. Лагич

Страница 137

1 2 3 4 5 6 7

Урок 41. «Азербайджан»

Страница 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел VI. Это интересно знать

Урок 42. Голубь – птица мира

Страница 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 43. Дельфины

Страница 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 44. «Джуджалярим»

Страница 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 45. Пчелы

Страница 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Урок 46. Почему дует ветер?

Страница 154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 47. Красивое явление природы

Страница 157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Урок 48. Хары - бюльбюль

Страница 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Урок 49. «Карабахский конь»

Страница 162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.