ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Природа (Часть 1) Исламзаде Я. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

Раздел 1. Сила и движение

1.1. От чего зависит действие силы

Страница 8

1 2

1.2. Сила тяжести

Страница 14

1 2 3

1.3. Сила трения

Страница 15

1 2 3

1.4. Сила Архимеда

Страница 19

1 2 3 4

1.5. Уравновешиваемые и неуравновешиваемые силы

Страница 21

1 2 3

Обобщающие задания

Страница 27

1 2 3

Раздел 2. Организм человека и здоровье

2.1. Как работает сердце

Страница 33

1 2 3 4 5 6

2.2. Как происходит движение крови в организме

Страница 34

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3. Как происходит газообмен в легких

Страница 39

1 2 3 4 5 6

Раздел 3. Биоразнообразие: грибы и бактерии

3.1. Что такое грибы

Страница 46

1 2 3 4 5 6

3.2. Что такое бактерии

Страница 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обобщающие задания

Страница 53

1 2 3 4 5

Раздел 4. Патогены и болезни

4.1. Что такое болезнь

Страница 56

1 2 3 4 5 6 7

4.2. Как можно предотвратить инфекционные заболевания

Страница 61

1 2 3 4 5 6

4.3. Инфекционные болезни животных и растений

Страница 67

1 2 3 4 5

Обобщающие задания

Страница 69

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 5. Свойства вещества

5.1. Физические свойства вещества

Страница 72

1 2 3 4

5.2. Плотность вещества

Страница 75

1 2 3

5.3. Частицы, из которых состоит вещество

Страница 79

1 2

5.4. Молекула воды

Страница 81

1 2 3 4

5.5. Диффузия

Страница 83

1 2

Раздел 6. Чистые вещества и смеси

6.1. Смеси

Страница 89

1 2

6.2. Растворимость веществ

Страница 90

1 2 3 4 5 6 7 8

6.3. Однородные и неоднородные смеси

Страница 94

1 2 3 4

6.4. Чистые вещества

Страница 97

1 2

6.5. Важность воды

Страница 100

1 2 3 4 5 6

Обобщающие задания

Страница 103

1 2

Раздел 7. Меняющаяся Земля

7.1. Горные породы в земной коре

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7

7.2. Погодные условия и выветривание горных пород

Страница 110

1 2 3

7.3. Как образуется почва

Страница 114

1 2 3 4 5 6

Обобщающие задания

Страница 120

1

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.