ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Литература Гусейнова С. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Гусейнова С., Джафарова С.

Мудрость народная

Мудрость народная

Страница 10

1

Преданья старины глубокой...

Страница 11

1

Как появилось озеро Джейранбатан

Страница 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Как выбирали короля птиц». Предание племени майя

Страница 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Мифы. Древнегреческий миф

Страница 16

1 2

«Скотный двор царя Авгия»

Страница 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мифы древних тюрков. «Сотворение мира»

Страница 20

1 2 3 4 5 6

Дастан – эпос азербайджанского народа. «Кёроглу»

Страница 22

1 2 3

«Приход Демирчиоглу в Ченлибель»

Страница 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Что за прелесть эти сказки!

Страница 29

1 2 3

«Уста Абдулла». Азербайджанская сказка

Страница 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Василиса Прекрасная». Русская сказка

Страница 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

«Неблагодарный царь и умный крестьянский сын».Грузинская сказка

Страница 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Литературная сказка

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Как один мужик двух генералов прокормил»

Страница 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

А.Шаиг. «Лиса отправляется в Мекку»

Страница 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

В.Гауф. «Маленький Мук»

Страница 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Мораль сей басни такова

Эзоп. «Муравей и жук»

Страница 72

1 2 3 4 5

«Лисица и виноград»

Страница 74

1 2

«Крестьянин и его сыновья»

Страница 74

1 2 3 4

И.Крылов. «Волк и ягнёнок»

Страница 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Ларчик»

Страница 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Х.Зия. «Коварная Гюрза»

Страница 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стихи и проза

Страница 80

1 2 3

У природы нет плохой погоды

Времена года в поэзии

Страница 82

1 2

Р.Рза. «Зимний день»

Страница 83

1 2 3

А.Блок. «Снег да снег»

Страница 84

1 2 3 4

Ф.Тютчев. «Зима недаром злится»

Страница 85

1 2 3 4 5

С.Вургун. «Весна и я»

Страница 87

1 2 3 4

А.Плещеев. «Весна»

Страница 88

1 2 3 4 5 6

Е.Баратынский. «Весна»

Страница 89

1 2 3 4 5 6 7

Т.Белозёров. «Лето»

Страница 91

1 2 3 4

А.Блок. «Летний вечер»

Страница 92

1 2 3 4 5

Ю.Мориц. «Лето»

Страница 93

1 2 3 4 5 6

А.Саххат. «Птицы»

Страница 95

1 2 3

И.Бунин. «Листопад»

Страница 96

1 2 3 4 5 6

Д.Степанов. «Осень»

Страница 97

1 2

К.Бальмонт. «Поспевает брусника»

Страница 98

1 2 3 4

Н.Самоний. «Грустная осень»

Страница 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ф.Годжа. «Как хорошо, что вёсны есть и зимы»

Страница 100

1 2 3 4

С.Михалков. «Круглый год»

Страница 101

1 2 3 4 5 6

Рассказ – малая литературная форма

Рассказ – малая литературная форма

Страница 102

1 2 3

Человек и природа

Страница 103

1 2

В.Бианки. «Бешеный бельчонок»

Страница 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Р.Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави»

Страница 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

А.Чехов. «Каштанка»

Страница 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Г.Тофиг гызы. «Чудачка Пакиза»

Страница 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В стране фантазий и проказ

Страница 146

1 2

М.Зощенко. «Великие путешественники»

Страница 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Б.Житков. «Про слона»

Страница 153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А.Чехов. «Мальчики»

Страница 159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Страница 164

1

Дж.Лондон. «Любовь к жизни»

Страница 164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ч.Айтматов. «Мать-олениха»

Страница 175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

С.С.Ахундов. «Ахмед и Мелейке»

Страница 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

К.Паустовский. «Старый повар»

Страница 182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В.Каверин. «Трус»

Страница 187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

А.Шаиг. «Письмо не дошло»

Страница 191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Азербайджан – страна огней, страна игидов и друзей

Азербайджан – страна огней. Страна игидов и друзей

Страница 196

1

А.Саххат. «Отчизна»

Страница 198

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Б. Азероглу. «Я - частица земли твоей!»

Страница 198

1 2 3 4

О.Сарывелли. «Не жалею»

Страница 200

1 2 3

Н.Хазри. «Мой край»

Страница 200

1 2

Д.Новруз. «Есть на Земле одна страна»

Страница 201

1 2 3 4

И.Самедов. «Азербайджан - страна огней»

Страница 202

1 2 3

М.Векилов. «Азиз дияр»

Страница 203

1 2 3 4 5

И.Сафарли. «Штурм вершины»

Страница 204

1 2

А.Родионов. «Что такое Победа?»

Страница 205

1 2 3 4 6 8 9 10 11

С.Мамедов. «Жемчужина Кавказа»

Страница 206

1 2 3 4 5

А.Давыдов. «Здравствуй, Шуша!»

Страница 207

1 2 3 4 5

«Памяти шехидов»

Страница 208

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.