ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır География Ализаде Э. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Ализаде Э., Сейфуллаева Н., Актопрак И., Шабанова Е.

1. География – вчера и сегодня

1. АЗЕРБАЙДЖАН - МОЯ РОДИНА

Страница 8

1 3 4 5 6

2. КАРАБАХ— АЗЕРБАЙДЖАН!

Страница 12

1 2 3 4 5 6

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Страница 16

1 2 3 4

4. ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ: ВОДА И СУША

Страница 18

1 2 3 4 5

5. КАРТА — ВТОРОЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ

Страница 20

1 2 3

6. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Страница 23

1 2 3 4 5

7. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ТУРИСТЫ

Страница 25

1 2 3 4 5 6

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 29

1 2 3 4

2. Общество

8. НАРОДЫ, РАСЫ, РЕЛИГИИ

Страница 34

1 2 3

9. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Страница 35

1 2 3

10. БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ

Страница 38

1 2 3 4

11. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Страница 41

1 2 3 4 5 6

12. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Страница 43

1 2 3 4 5 6

13. СТРАНЫ МИРА

Страница 46

1 2 3 4 7

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 51

1 2

3. Твердая оболочка Земли

15. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Страница 54

1 2 3 4 5

16. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Страница 57

1 2 3 4

17. ВУЛКАНЫ И ГЕЙЗЕРЫ

Страница 61

1 2 3 4 5

18. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Страница 64

1 2 3 4

19. ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Страница 67

1

20. ГОРЫ

Страница 69

1 2 3 4 5

21. РАВНИНЫ

Страница 73

1 2 3 4 6 7

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 78

1

4. Воздушная оболочка Земли

22. СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Страница 80

1 2 3 4 5 6

23. ПОГОДА

Страница 83

1 2 3

24. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Страница 86

1 2 3 4

25. ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА — ВЕТЕР

Страница 88

1 2 3 4

26. ВОДЯНОЙ ПАР В ВОЗДУХЕ

Страница 91

1 2 3 4 5

27. АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Страница 93

1 2 3 4 5 6

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 98

1 2 3

5. Водная оболочка Земли

29. ЗЕМЛЯ — “ПЛАНЕТА ВОДА"

Страница 100

1 2 3 4 5 6 7

30. МИРОВОЙ ОКЕАН

Страница 103

1 2 3 5 6

31. КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7

32. РЕКИ

Страница 108

1 3 4 5

33. ОЗЕРА

Страница 111

1 2 3 4 5 6

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 116

1 2

6. Природа и человек

35. СФЕРА ЖИЗНИ

Страница 118

1 2 3 4 5 6

36. ЛЕСА

Страница 121

1 2 3 4 5 6

37. ПУСТЫНИ

Страница 124

1 2 3 4 5 6 7

38. ПОЧВА

Страница 127

1 2 3 4 5

39. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ

Страница 132

1 2

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 134

1 2 3

7. Земля- планета Солнечной системы

41. КОСМИЧЕСКИЙ АДРЕС ЗЕМЛИ

Страница 136

1 2 3 4 5

42. ЛУНА

Страница 139

1 2 3 4 5

43. СМЕНА ДНЯ И НОЧИ

Страница 142

1 2 3 4

44. СМЕНА ВРЕМЕН ГОДА

Страница 144

1 2 3

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 146

1 2 3

8. Изображение земной поверхности

45. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА

Страница 148

1 2 3

46. КОМПАС И АЗИМУТ

Страница 150

1 2

47. МАСШТАБ

Страница 153

1 2 3 4

48. ЧТО ТАКОЕ ПЛАН?

Страница 156

1

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.