ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Физика Мургузов М. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мургузов М., Абдуразагов Р., Алиев Р.

1. ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА?

1. КАКИЕ ЯВЛЕНИЯ ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА?

Страница 10

1 2 3 4 5 6

2. ДЛЯ ЧЕГО ФИЗИКА ИЗУЧАЕТ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?

Страница 15

1 2 3 4 5 6 7

3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В ФИЗИКЕ

Страница 18

1 2 3

4. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

Страница 24

1 2 3 4 5

5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Страница 26

1 2 3 4 5

6. ТОЧНОСТЬ В ИЗМЕРЕНИЯХ

Страница 31

1 2 3 4 5

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 34

1

2. МАТЕРИЯ

7. ВЕЩЕСТВО И ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Страница 36

1 2 3 4 5 6 7 8

8. ВЕЩЕСТВО И ТЕЛО

Страница 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО

Страница 43

1 2 3 4 5 6 7

10. МОЛЕКУЛА

Страница 44

1 2 3 4

11. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Страница 47

1 2 3 4 5 6

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 50

1 2

3. ВЕЩЕСТВО И ЕГО СВОЙСТВА

12. ДИФФУЗИЯ

Страница 52

1 2 3 4 5 6

13. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

Страница 55

1 2 3 4 5

14. ОБЪЕМ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ

Страница 58

1 2 3 4

15. МАССА И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Страница 63

1 2 3 4 5

16. ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Страница 65

1 2 3 4

17. ТЕМПЕРАТУРА И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Страница 68

1 2 3 4 5

Задачи

Страница 71

1 2 3 4 5 6

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 72

1 2 3 4 5

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДВИЖЕНИЕ

18. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

Страница 74

1 2 3 4 5 6 7

19. ГРАВИТАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ- СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Страница 76

1 2 3 4 5

20. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Страница 79

1 2 3 4

21. МАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Страница 81

1 2 3 4

22. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Страница 82

1 2 3 4

24. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Страница 86

1 2 3 4 5 6 7 8

25. ЭНЕРГИЯ

Страница 92

1 2 3

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Страница 94

1

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.