ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Биология Сейидли Я. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Сейидли Я., Ахмедбейли Х., Алиева Н.

Глава 1. Объекты исследования биологии

1. Природа нашей Родины

Страница 2

1 2 3 4

2. Биология – наука, изучающая живые организмы

Страница 13

1 2 3

3. Основные свойства живых организмов

Страница 14

1 2 3 4

4. Классификация живых организмов

Страница 17

1 2 3 4

5. Место человека в систематике

Страница 21

1 2 3 4 5

Обобщающие задания

Страница 22

1 2

Глава 2. Клеточное строение организмов. Ткани, органы и системы органов

6. Лабораторное оборудование

Страница 26

1 2

7. Общее строение клетки

Страница 27

1 2 3 4

8. Прокариотические организмы

Страница 30

1 2 3 4

9. Распространение бактерий и их роль в природе. Болезнетворные бактерии. Вирусы

Страница 32

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Деление и развитие клеток

Страница 36

1 2 3

11. Одноклеточные и многоклеточные организмы

Страница 37

1 2 3

12. Образовательная, покровная и механическая ткани растений

Страница 39

1 2 3 4 5

13. Проводящая, основная и выделительная ткани растений

Страница 41

1 2 3 4 5

14. Ткани животных

Страница 43

1 2 3 4 5

15. Органы и системы органов животных

Страница 47

1 2 3

Обобщающие задания

Страница 48

1 2 3 4 5 6 7

Глава 3. Вегетативные органы растений

16. Основные органы цветковых растений

Страница 50

1 2 3 4 5

17. Строение побега и почки. Развитие почки

Страница 52

1 2 3

18. Внутреннее строение стебля

Страница 54

1 2 3 4

19. Внешнее строение листа. Листорасположение

Страница 58

1

20. Клеточное строение листа

Страница 59

1 2 3 4

21. Строение корня. Виды корней и корневых систем

Страница 61

1 2 3 4 5

22. Подземные видоизменения органов растений

Страница 64

1 2 3 4

23. Надземные видоизменения органов растений

Страница 69

1 2 3

Обобщающие задания

Страница 70

1 2 3 4

Глава 4. Генеративные органы растений

24. Цветок

Страница 71

1 2 3

25. Соцветия

Страница 74

1 2 3

26. Строение семени

Страница 79

1 2

26. Плод

Страница 80

1 2 3 4 5

Обобщающие задания

Страница 84

1 2 3 4 5 6

Глава 5. Движение, опора, питание и дыхание у живых организмов

28. Движение и опорная система животных

Страница 86

1 2 3

29. Опорные системы и движение растений

Страница 89

1 2 3

30. Почвенное питание растений

Страница 93

1 2 3 4

31. Воздушное питание растений. Фотосинтез

Страница 94

1 2 3 4

32. Питание животных

Страница 99

1 2 3

33. Питание бактерий и грибов

Страница 102

1 2 3 4

34. Дыхание растений

Страница 104

1 2 3

35. Дыхание животных

Страница 106

1 2 3 4

Обобщающие задания

Страница 107

1 2 3 4 5 6

Глава 6. Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов

36. Испарение воды растениями. Листопад

Страница 108

1 2 3 4 5

37. Транспортная система животных

Страница 110

1 2 3 4 5 6

38. Выделение

Страница 113

1 2 3

39. Бесполое размножение

Страница 115

1 2 3

40. Вегетативное размножение цветковых растений

Страница 118

1 2

41. Опыление

Страница 119

1 2 3 4 5

42. Половое размножение организмов

Страница 124

1 2 3 4 5

43. Прорастание семян

Страница 125

1 2 3 4 5

44. Рост и развитие животных

Страница 128

1 2 3 4 5

Обобщающие задания

Страница 132

1 2 3 4 5

Глава 7. Влияние среды на организм и природные сообщества

45. Распространение и расселение живых организмов

Страница 134

1 2 3 4 5

46. Взаимосвязь организмов с окружающей средой

Страница 138

1 2 3

47. Природные сообщества

Страница 141

1 2 3

48. Человек и живая природа

Страница 142

1 2 3 4

49. Заповедники Азербайджана

Страница 144

1 2 3 4 5 6

Обобщающие задания

Страница 146

1 2 3 4

Глава 8. Роль растений и животных в жизни человека

50. Значение культурных растений в жизни человека

Страница 147

1 2 3

51. Лекарственные растения

Страница 150

1 2 3 4 5

52. Одомашнивание животных и их роль в жизни человека

Страница 152

1 2 3 4

53. Влияние живых существ на здоровье человека

Страница 156

1 2 3 4

54. Правильное питание

Страница 158

1 2

Обобщающие задания

Страница 159

1 2 3 4 5

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.