ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Природа (Часть 2) Исламзаде Я. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Исламзаде Я., Салимов Р., Иманов Э., Алекберов Ф.

Раздел 6. Энергия и деятельность

21. Зачем нам нужна энергия?

Страница 9

1

22. Какие виды энергии существуют?

Страница 13

1 2 2 3 4 5 6 7 8

23. Возможно ли превращение одного вида энергии в другой вид?

Страница 20

1 2 3 4 5

24. Какие имеются возобновляемые и невозобновляемые источники энергии?

Страница 25

1

25. Как мы можем экономить энергию?

Страница 28

1 2 3 4 5 6

Раздел 7. Пищевая цель

26. Откуда получают энергию живые организмы?

Страница 31

1 2 3 4 5

27. Как происходит процесс передачи энергии между живыми организмами?

Страница 36

1 2 3 4

28. Какая зависимость имеется между звеньями пищевой цепи?

Страница 38

1 2 3

Раздел 8. Свет и зрение

29. Как мы видим предметы?

Страница 42

1 2 3 4 5 6

30. В каком направлении отражается свет?

Страница 45

1 2

31. Что происходит, когда луч света переходит в другую среду?

Страница 51

1 2 3

Раздел 9. Стихийные бедствия

32. Какие внутренние слои имеются у Земли?

Страница 60

1 2 3 4

33. Как происходит землетрясение

Страница 61

1 2 3 4 5 6 7 8

34. Как образуются вулканы?

Страница 69

1 2 3 4 5 6 7

35. Как происходят наводнения и сели?

Страница 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36. Как возникает засуха?

Страница 76

1 2 3 4 5

Раздел 10. Окружающая среда и мы

37. Что мы понимаем, когда говорим «природные ресурсы»?

Страница 81

1 2 3 4

38. Оказывают ли люди негативное воздействие на окружающую среду?

Страница 83

1 2 3 4 5

39. Как загрязняется окружающая среда?

Страница 86

1 2 3 4

40. Как мы можем защитить окружающую среду?

Страница 91

1 2 3 4 5 6

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.