ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Познание мира Мамедова Н. 5 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Мамедова Н., Махмудова К., Бахрамова С.

Общество – это мы

Тема 1. Все начинается с общения

Страница 11

1 2

Тема 2. Семья – маленькое общество

Страница 14

1 2

Тема 3. Я тоже участвую в группе

Страница 15

1 2

Тема 4. Народы

Страница 18

1 2 3 4

Тема 5 Государство и государственность

Страница 20

1 2 3 4

Тема 6. Мое государство служит мне

Страница 25

1 2 3 4

Тема 7. Наши права защищаются

Страница 26

1 2 3

Тема 8. Наши потребности

Страница 31

1 2 3 4

Окружающая среда и здоровье

Тема 9. Здоровый образ жизни

Страница 36

1 2 3

Тема 10. Безопасный компьютер

Страница 39

1 2 3

Тема 11. Защитим наше здоровье

Страница 43

1 2 3

Тема 12. Для чего существуют дорожные знаки?

Страница 44

2 3 4

Тема 13. Соблюдайте правила дорожного движения!

Страница 49

1 2 3 4

Путешествуем и познаем природу

Тема 14. Тела и вещества

Страница 54

1 2

Тема 15. Факторы среды и природные явления

Страница 56

1 2 3 4 5

Тема 16. Гнев природы

Страница 60

1 2 3 4 5

Тема 17. Явления, происходящие в Солнечное системе

Страница 64

1 2

Тема 18. Влияние экологической среды на живые организмы

Страница 65

1 2 3 4

Тема 19. Человек и природа

Страница 69

1 2

Тема 20. Не навредим природе

Страница 72

1 2 3

Тема 21. Наш долг перед природой

Страница 74

1 2 3

Религия и духовность

Тема 22. Красота человека – в его поведении и поступках

Страница 77

1 2 3 4

Тема 23. Веротерпимость

Страница 80

1 2 3 4 5

Тема 24. Религии единобожия и многобожия

Страница 83

1 2 3 4 5

Тема 25. Сходства и различия в системе верований

Страница 86

1 2 3 4

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.